Świadectwo energetyczne jest dokumentem, który dostarcza informacji o charakterystyce energetycznej budynku i służy do oceny efektywności energetycznej budynku oraz określenia jego emisji dwutlenku węgla. Certyfikat jest zwykle oparty na znormalizowanej ocenie energetycznej, która uwzględnia takie czynniki, jak ocieplenie budynku, systemy grzewcze i rodzaj okien.

Czy świadectwo energetyczne jest obowiązkowe i jakie grożą kary za nie posiadanie?

To, czy świadectwo energetyczne jest obowiązkowe, zależy od kraju lub regionu, w którym znajduje się budynek. W niektórych krajach, takich jak Holandia, świadectwa energetyczne są obowiązkowe dla wszystkich budynków, niezależnie od tego, czy są to budynki mieszkalne, komercyjne czy publiczne. W innych krajach, takich jak Niemcy, certyfikaty energetyczne są obowiązkowe tylko w przypadku większych budynków komercyjnych i budynków użyteczności publicznej, ale nie w przypadku domów prywatnych. Natomiast w Polsce nowelizacja ustawy o „ charakterystyce energetycznej budynków”, która wchodzi w życie 27.04.2023 r. wymaga aby wszystkie budynki, domy bądź mieszkania posiadały świadectwo energetyczne w poniższych sytuacjach:

  • obowiązkowe świadectwo energetyczne dla inwestorów indywidualnych. Kopia świadectwa będzie musiała być dołączona do zawiadomienia o ukończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie.
  • obowiązkowe świadectwo energetyczne dla budynków wybudowanych przed 2009 rokiem – jeśli budynek taki przejdzie modernizację, konieczne będzie uzyskanie świadectwa.
  • budynek bądź mieszkanie zbywane jest na podstawie umowy sprzedaży
  • budynek bądź mieszkanie zbywane jest na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
  • budynek bądź mieszkanie będzie wynajmowane

Istnieje kilka powodów, dla których certyfikaty energetyczne są uważane za ważne. Po pierwsze, pomagają podnosić świadomość na temat efektywności energetycznej budynków oraz zachęcają właścicieli i użytkowników budynków do wprowadzania zmian, które mogą przyczynić się do zmniejszenia ich zużycia energii i emisji dwutlenku węgla. Po drugie, certyfikaty energetyczne mogą być wykorzystywane przez rządy i organizacje do ustalania celów w zakresie efektywności energetycznej i śledzenia postępów w osiąganiu tych celów. Po trzecie, świadectwa energetyczne mogą być wykorzystywane jako narzędzie promowania zrównoważonych praktyk budowlanych oraz zachęcania do rozwoju nowych i innowacyjnych technologii budowlanych.

Podsumowując, to, czy świadectwo energetyczne jest obowiązkowe, zależy od kraju lub regionu, w którym znajduje się budynek. Świadectwa energetyczne mogą odgrywać ważną rolę w promowaniu efektywności energetycznej i zrównoważonych praktyk budowlanych, ale wiążą się również z pewnymi wyzwaniami, którym należy sprostać. Ostatecznie stosowanie certyfikatów energetycznych powinno być traktowane jako jedno z wielu narzędzi promowania zrównoważonych praktyk budowlanych i powinno być stosowane w połączeniu z innymi politykami i inicjatywami, aby pomóc zapewnić poprawę efektywności energetycznej budynków w miarę upływu czasu.